תנאי שימוש

המוקד העירוני: 055-7252679

תנאי שימוש

1. תנאי שימוש – כללי

1.1  אתר עיריית נווה פריצקי (להלן: "האתר") משמש ככלי לשיתוף מידע חיוני לתושבי העירייה ולרווחת ציבור הגולשים בכללותו.

1.2 יובהר כי "עיריית נווה פריצקי" , "העירייה" , "עיר החתולים" , "נווה פריצקי" וכיוצ"ב – הינם כינויים לאתר בעוד שמפעיל האתר והגוף מאחורי כינויים אלו הינו יאיר זילברמן (עוסק מורשה 039853452).

1.3  תוכן סעיפי התקנון יחולו על שימושים ופרסומים שיעשו באתר וזה יהווה את הבסיס לדיונים משפטיים, אם וכאשר יהיו, בין האתר ובין המשתמש באתר.

1.4  שימוש בתכני ושירותי האתר, מוצעים לכל דורש ומתוך כך אתה בתור המשתמש מביע הסכמתך לסעיפי התקנון המהווה את תנאי השימוש באתר. גלישה באתר תיחשב כהסכמה מצדך לתנאים אלה ולנהוג על פיהם. עיריית נווה פריצקי תוכל בעת עת לרענן את תנאי השימוש ולעדכנם, מעת לעת, ללא חובה למסור מראש הודעה כלשהי ועל בסיס שיקול דעת בלעדי של העירייה. תנאים אלו נכנסים לתוקף מרגע הופעתם באתר.

1.5  אינו רשאי לעשות שימוש באתר אדם (או חתול) שחולק על אחד או יותר מסעיפי תקנון זה. כלומר, מי שאינו מסכים לתקנון כלשונו אינו רשאי להשתמש באתר.

1.6  העירייה רשאית לשנות את אופן מבנה האתר, את מראהו, את השירותים שהוא מספק ואת תנאי השימוש בתדירות גבוהה למדי. הם לא מרגישים שהם צריכים ליידע את המשתמשים על השינויים האלה לפני שהם מתרחשים.

 

2. העלאת תוכן לאתר

2.1  לא יתאפשר פרסום או שימוש באתר עבור כל דבר לא חוקי, פסול, שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פגיעה בזכויות הפרטיות וכו'.

2.2  העלאת כל תוכן לאתר כפופה לאישור העירייה. עם זאת, יודגש כי העירייה אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המתפרסמים או מועברים על ידי צדדים שלישיים ואינה אחראית לתוכן המודעות, באנרים; או כל חומר פרסומי או שיווקי באתר.

 

3.  זכויות קנין

כאמור לעיל, האתר שייך כביכול לעיריית נווה פריצקי אך בפועל מפעיל האתר הינו יאיר זילברמן (עוסק מורשה 039853452) ועל כן זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר שייכים לו, אלא אם צוין אחרת במקומות הרלוונטיים באתר.

במקרה של שיתופי פעולה עם גופים נוספים (כגון מפרסמים וכד'), אין בנאמר בסעיף זה בכדי לשלול את זכויות הקניין המגיעות לאותו גוף מתוקף חוקי זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים.

 

4. הגבלת אחריות

4.1   קישורים לאתרים אחרים, במידה ונמצאים באתר, לרבות קישורים לנכסים אחרים המצויים בשטחי העיר – עובדה זו אינה מעידה על מהימנות האתרים החיצוניים המקושרים מאתר זה, ועל כן העירייה תהא פטורה מכל אחריות בקשר לכך.

4.2   במידה וכתוצאה משימוש באתר נגרם נזק כלשהו למשתמש מסוים ו/או לצד שלישי כלשהו, העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק מסוג זה שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו.

4.3   ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, אתרי תוכן של צד ג' כלשהו. מובהר כי העירייה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

4.4   הצבת קישורים על ידי העירייה באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של העירייה, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.5   למניעת ספק, העירייה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

4.6   כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, לרבות אתרים של נכסים שונים בעיר או שקשורים לעירייה – ובהם מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

5. שונות

5.1   תקנון זה נכתב בכפוף לחוקי מדינת ישראל. בתי המשפט המוסמכים, הם אלו שמוטלת עליהם סמכות השיפוט לגביו.

5.2   מטעמי נוחות השתמשנו בתקנון בלשון זכר. הכוונה בפועל היא גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.

 

 

מה חדש בנווה פריצקי? תקראו - תדעו:

תוכן עניינים