ספטמבר 22, 2022

המוקד העירוני: 055-7252679

ספטמבר 22, 2022

פארק נווה פריצקי

ראש העיר חנך השבוע את פארק נווה פריצקי בשכונת מעלה קרטון ג' ליד רחוב השריטות. ועד השכונה הודה לראש העיר