ספטמבר 12, 2022

המוקד העירוני: 055-7252679

ספטמבר 12, 2022

תקציב העיר לשנת 2022

השבוע נכנסנו לתפקיד והוטלה עלינו עבודה רבה. גם להגיע למקום 1 בגוגל בביטוי נווה פריצקי וגם לדאוג לרווחתם ושלומם של

מדיניות הדיור בנווה פריצקי

בשנים האחרונות גוברת המודעות לצורך בדיור בר השגה בישראל, במיוחד עבור מעמד הביניים. מספר יוזמות מדיניות הועלו על מנת לטפל