מקומות ואתרים

המוקד העירוני: 055-7252679

מקומות ואתרים

בית הכנסת אברהם חתולנו

בעיר פועל בתי כנסת מרכזי אחד, עם תוכניות לפתיחת בתי כנסת נוספים בעתיד לבוא. מיד נפרט לגביו אבל קודם מעט