מדיניות הפרטיות של עיריית נווה פריצקי

המוקד העירוני: 055-7252679

מדיניות הפרטיות של עיריית נווה פריצקי

הצגת המונחים

המונחים המשמשים במדיניות הפרטיות (להלן – המדיניות) של "עיריית נווה פריצקי" (להלן – עיריית נווה פריצקי):

  • נתונים אישיים – כל מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או מזוהה;
  • ניהול נתונים – כל פעולה או רצף של פעולות המבוצעות באמצעים אוטומטיים או לא אוטומטיים עם נתונים אישיים או איסוף נתונים אישיים, כגון איסוף, הקלטה, מיון, שיטתיות, ארכיון, התאמה או שינוי, חילוץ, גישה, שימוש, חשיפה, העברה, הפצה או העמדת זמינות, כמו גם איסוף או חיבור עם נתונים אחרים, הגבלה, ביטול או השמדה;
  • תקנה – תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 27 באפריל 2016.
  • Cookie – קובץ טקסט קטן שhttps://נווה-פריצקי.com שומר במכשיר המבקר (מחשב, טלפון נייד) כך שהמכשיר מזוהה כאשר המשתמש מבקר שוב באתר;
  • הגדרות אחרות המוגדרות בתקנה, חוק ההגנה המשפטית על נתונים אישיים ופעולות חקיקה אחרות של נווה פריצקי (תחת חוקי מדינת ישראל) המסדירות את העיבוד וההגנה על נתונים אישיים.
 1. נתונים אישיים נשמרים במהלך השימוש באתר 
 2. באתר עיריית נווה פריצקי https://נווה-פריצקי.com הנתונים האישיים שלך מנוהלים באופן הבא:
  • שמירת עוגיות טעימות במכשיר שבו אתה משתמש (בעת הגישה לאתר המדהים שלנו).
 • קובצי Cookie בשימוש באתר עיריית נווה פריצקי – הסבר על העוגיות שלנו:
 1. העוגיות המשמשות באתר עיריית נווה פריצקי נרשמות במכשיר שלך במהלך הגישה הראשונה לדף זה.
 2. עיריית נווה פריצקי מנהלת את הנתונים האישיים הבאים:
  • סוג הדפדפן שבו נעשה שימוש;
  • היסטוריית גלישה;
  • כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שהוקצתה למכשיר שלך;
  • מספר הכניסות לאתר;
  • משך הניווט בדף האינטרנט של עיריית נווה פריצקי;
  • המדורים של אתר עיריית נווה פריצקי שביקרו בהם;
  • מידע נוסף על הפעולות שלך באתר עיריית נווה פריצקי.
 3. באתר נווה פריצקי השימוש ב-Cookies מוגבל למטרות הבאות:
  • להבטיח את הפונקציונליות של דף האינטרנט;
  • לשפר ולפתח את דף האינטרנט כדי לענות על צורכי הגלישה שלך;
  • להתקין את התכונות החדשות בדף האינטרנט המפשטות את השימוש בדף, את החיפוש אחר מידע בדף, וגם יאפשרו למספר רב יותר של משתמשים לגשת לאתר;
  • להבטיח את פיתוח הייצור והשירותים הניתנים;
  • לנתח את התנהגות המשתמש בזמן הגלישה בדף האינטרנט של עיריית נווה פריצקי;
  • חבר את דף האינטרנט לחשבונות מנוהלים ברשת החברתית:
  • לעקוב אחר הופעות של דפי אינטרנט.
 4. באתר עיריית נווה פריצקי נעשה שימוש בקטגוריות הבאות של עוגיות:
  • עוגיות מחייבות בהחלט כדי להבטיח את תפקוד דף האינטרנט כך שתוכל להשתמש בכל תכונות האתר. עוגיות אלה אוספות מידע כללי על השימוש באתר על ידי המבקרים;
  • עוגיות אנליטיות המאפשרות לך לזהות ולספור את מספר המבקרים באתר, להתחקות אחר קטעי המבקרים באתר וכן לאסוף מידע אחר הנוגע לשימוש באתר. קובצי Cookie אלה מספקים ל- עיריית נווה פריצקי את המידע המשמש לשיפור האתר ויישום תכונות חדשות;
  • קובצי Cookie פונקציונליים המאפשרים לזהות ולאחסן מבקרים באתר, קטעי דף האינטרנט שבהם הם מבקרים, פונקציות דף האינטרנט בו הם משתמשים, שינויים שבוצעו בדף האינטרנט ובחירות נוספות שנעשו באתר. על ידי ביקור שוב באתר עיריית נווה פריצקי, אלא אם תסיר ידנית את קובצי ה-Cookie הפונקציונליים מדפדפן האינטרנט שלך או שהם יוסרו אוטומטית מהמכשיר שלך לאחר תום תקופת התוקף של קובץ ה-cookie, זה יתאים לבחירות הקודמות שלך;
  • עוגיות ממוקדות או קידום מכירות עבור חשבונות הרשת החברתית המצוינים בסעיף 5.6 של הצהרה זו כדי להציע שירותי עיריית נווה פריצקי על סמך הצרכים שלך והתנהגות הגלישה שלך בחשבונות הנ"ל.
 5. תקופת השימוש בעוגיות עבור עיריית נווה פריצקי לא תעלה על 12 חודשים (הערה: לאחר מכן העוגיות פגות תוקף ומתקלקלות ולכן לא מומלץ לטעום מהן).

7.1. אתר האינטרנט נווה-פריצקי.com מתחייב שלא לרגל אחריך לכל מקום שתלך.

מדיניות פרטיות נווה פריצקי

 1. נעשה שימוש בקובצי Cookie של עיריית נווה פריצקי באתר בהסכמתך. כאשר אתה מבקר בדף הראשי של עיריית נווה פריצקי, בחלון המוקפץ בדף האינטרנט, אתה יכול להסכים לשמור את כל קובצי העוגיות המשמשים בדף האינטרנט במכשיר שלך. אם אינך מעוניין לתת הסכמה לכל העוגיות המשמשות את אתר עיריית נווה פריצקי, תוכל לגשת להגדרות ניהול העוגיות דרך אותו חלון מוקפץ. בהגדרות ניהול העוגיות, תוכל לבחור את קטגוריות העוגיות לשמירה. עוגיות מחייבות בהחלט נשמרות במכשיר שלך ללא קשר לשאלה אם נתת הסכמה או לא, מכיוון שללא עוגיות אלו לא ניתן יהיה להשתמש בכל התכונות של אתר עיריית נווה פריצקי. אם אינך נותן הסכמה לשמירת עוגיות אנליטיות, עיריית נווה פריצקי לא תוכל להעריך אילו שיפורים בדפי אינטרנט ואילו תכונות נוספות נדרשות כדי לשפר את איכות הניווט באתר. אם לא תיתן את הסכמתך לשמור עוגיות ממוקדות או קידום מכירות, עיריית נווה פריצקי לא תוכל לספק הצעות המתאימות לצרכים שלך ולהתנהגות הגלישה שלך בחשבונות ברשת החברתית.

העברת נתונים אישיים

 1. הנתונים האישיים שלך המנוהלים באתר עיריית נווה פריצקי https://נווה-פריצקי.com אינם מועברים לצדדים שלישיים, למעט מקרים בהם העברת נתונים אישיים היא חובה משפטית על פי חוקי העזר העירוניים של נווה פריצקי.

זכויות המבקרים באתר

 1. בהסכמתך לשמור את העוגיות של האתר https://נווה-פריצקי.com במכשיר שלך, אתה רוכש את הזכויות הבאות:
  • הזכות לגשת לנתונים האישיים המעובדים שלך;
  • הזכות לבקש תיקון, הוספה או מחיקה של הנתונים האישיים המעובדים שלך;
  • הזכות להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך;
  • הזכות לקבל את הנתונים האישיים שנמסרו ל-עיריית נווה פריצקי בפורמט מובנה, הנפוצה בשימוש וקריא על ידי מעבד אלקטרוני ולשדר נתונים אלה למעבד נתונים אחר;
  • הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך.
 2. התנאים, ההגבלות והנהלים למימוש זכויותיך נקבעים על ידי עיריית נווה פריצקי בתיאור הנוהל למימוש זכויותיהם של בקרי נתונים, בו ניתן לעיין באתר https://נווה-פריצקי.com. 
 3. בהתחשב בכך שהעיבוד של הנתונים האישיים שלך באתר עיריית נווה פריצקי אינו תואם את התקנות, החוק להגנה משפטית על נתונים אישיים או חוקים ותקנות אחרים החלים בעיר נווה פריצקי (ולמעשה חוקי ישראל) המסדירים את עיבוד הנתונים האישיים או מפרים בדרך אחרת את זכויותיך וחירויות, תוכל להגיש את בקשתך לפיקוח להגנה על נתונים אישיים בהתאם לחוק.

מה חדש בנווה פריצקי? תקראו - תדעו:

מדיניות פרטיות נווה פריצקי

תוכן עניינים