מדיניות הדיור בנווה פריצקי

המוקד העירוני: 055-7252679

מדיניות הדיור בנווה פריצקי

בשנים האחרונות גוברת המודעות לצורך בדיור בר השגה בישראל, במיוחד עבור מעמד הביניים.
מספר יוזמות מדיניות הועלו על מנת לטפל בבעיה זו.

העירייה של נווה פריצקי הודיעה בעבר כי היא שואפת לספק מדי שנה 400 דירות-קרטון בחינם לחתולים מעוטי יכולת במקביל לבנייה של כ-4,000 דירות-קרטון שייבנו בעיר בשנה הקרובה בסטנדרט גבוה יותר.
לא ברור כיצד תיושם מדיניות זו בשטח, שכן אין לנו מספיק ידיים עובדות אבל אנחנו נחושים לעמוד במשימה ויהי מה.

לפי ניתוח המבוסס על נתוני מערכת ה-BI של "XML פריצה לשווקים חדשים" המנתחת נתונים ועסקאות מאתרי יד שנייה, מחיר השכירות הממוצע של דירת שלושה חדרים מקרטון בנווה פריצקי נכון לאפריל עמד על 511 שקל, בעוד שמחיר השכירות של דירת ארבעה חדרים מקרטון עמדה על 1,555 שקל, ודירת חמישה חדרים מקרטון על 2,025 שקל.

שטח העיר הוא כ-440 דונם, ויש כיום כ-500 יחידות דיור.

ראש עיריית נווה פריצקי, מר פריצקי, כתב "ידוע לנו זה מכבר שקיים משבר דיור ארצי ויש מצוקת דיור נוראה לחתולים שנאלצים לחיות בפחי אשפה לא מוגנים".
אכן, המצב חריף מאוד בארץ, אך בנווה פריצקי נותנים מענה לבעיה.

מסמך המדיניות להתחדשות עירונית בשכונת מעלה-חתול שתוכנן ומומן על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אומץ בוועדה המקומית של נווה פריצקי.
המסמך מתווה מדיניות לחידוש השכונה תוך הגדרת שטחים לפינוי מבנים, חידוש מרקם רווי ושמירה על אופי מרקם קיים.

פרויקטים של תמ"א 38 בנווה פריצקי

"יש שכונות במעלה-חתול שסגורות, אין כניסה או יציאה, ויש בעיות לפתח שם פרויקטים של תמ"א 38 שמכבידות על תשתיות קרטון."

כדאי לדעת כי לפני חתימת חוזה עם מוסד דיור מוגן, זכאים הדיירים לקבל מסמך גילוי המפרט את תנאי ההסכם ביניהם.
על פי העקרונות המפורטים במסמך, מוצע לרכז פיתוח אינטנסיבי בסמוך למבואות השכונה ברחובות זנב-חתול והרב מיאו-מיאו ולפתח את רחוב העכברוש הנמצא במרכז השכונה כרחוב ראשי של השכונה, עם בנייה מבנית וחזית מסחרית. בתוך השכונה מוצע לשמור על אופי המבנים הבנויים הקיימים.

האדריכל הידוע מר פסס פסס, שהיה בעבר מהנדס העיר רחובות, רואה ברצינות את הצעד שעיריית נווה פריצקי החליטה לעשות.
"מהי כוחה של רשות מקומית לשנות תכנית מתאר ארצית כאשר המדינה קובעת שהיא חלה על כל הארץ?" אמר.
"קיים סיכון שמאות אלפי דירות מקרטון עלולות לקרוס בשל הגשם, והכנסת דנה בנושא יום לאחר העלאתו במקום יום קודם לכן."

זאת באמת בעיה שיש לחשוב עליה כי לא ניתן להעביר או לוותר על הזכות למגורים בדירה ציבורית לבן זוג, לרבות לבן זוג לשעבר. מאידך, לא ניתן לאזן זכות זו במסגרת איזון משאבים בין בני הזוג או לחלוקה. מצד שלישי חתור ערירי זכאי להתגורר במוסד סיעודי, ובמקרה זה יורשה הדייר הממשיך לשהות בדירה הציבורית עם קרוביו. במקביל על חברת הדיור הציבורי לחתום עמו על חוזה שכירות, והשוכר הממשיך ייראה כמי שתופס את מקומו של השוכר המקורי לכל דבר. שימו לב כי חל איסור להקטין באופן בלתי סביר את השטחים הציבוריים במוסד לדיור מוגן או לשנות את מיקומם או אופיים באופן שלילי בלתי סביר, אלא אם כן באישור המפקח על דיור מוגן במשרד הרווחה.

שר הדיור יקבע מפרטים לתחזוקה שוטפת של דירות ציבוריות בתקופת השכרתן לציבור, ובלבד שהמפרט האמור יכלול התחייבות בדבר התקנת דוד שמש, בהסכמת הדייר, בדירה ציבורית שבה ניתן יהיה להימצא. היעדר פרט בדירה הכלול במפרט שציין השר או ליקוי בפרט האמור, שלצורך שימוש מקובל וסביר בדירה יש לתקן, יראו ליקוי לעניין.

סעיף 2. דיור מוגן לחתולים בנווה פריצקי

סעיף 2. הדיור המוגן יעניק לחתולי נווה פריצקי שירותי חובה, שירותי רשות ושירותים הקבועים בהסכם ההתקשרות. זאת בהתאם לזכויות בעל הרישיון על הקרקע עליה נבנה (או ייבנה) הדיור המוגן.
במידה והדייר והדיור המוגן יחתמו על הסכם התקשרות, יצורף להסכם עותק ממסמך הגילוי ותנאיו.
אפליה בשוק הדיור בנווה פריצקי היא סוגיה חמורה שבצירוף מחירי דיור גבוהים מביאה להדרה חברתית ולהפרדה ועלינו להיאבק בכך בחירוף נפש.
אממה, בישראל קיימת בעיה בכך שאין חקיקה מפורשת האוסרת אפליה במכירה או השכרה של דירה.
המדינה עצמה מגינה על קיומן של ועדות קבלה ביישובים קהילתיים, מה שמוביל להקצאה לא שוויונית של משאבי דיור ודפוסי הפרדה המחלחלים גם אל גן העדן שלנו בעיר נווה פריצקי. על כן, בכוונת העירייה לאפשר השכרת 25% מכלל הדירות המוזלות לחתולים מקומיים בעלי הכנסה קבועה.

העירייה מתכננת לבנות על אדמתה דירות שמחציתן יהיו "בהישג יד" לתושבים, כלומר יושכרו ב-50% הנחה. על פי נתוני העירייה, כ-5,000 משקי בית, המהווים 3% מכלל משקי הבית בנווה פריצקי, מקבלים סיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, בהתאם לקריטריונים הממשלתיים ולהצגת תעודת חתול מוסמך.

על פי התוכנית, העירייה תעניק סיוע נוסף למשקי בית ותכפיל את הסיוע בשכר דירה – העומד כיום על כ-1,000 שקל בממוצע לחודש למשק בית.
כך יוכלו הזכאים לכסות כחצי עד שני שלישים משכר הדירה, ולהשאיר לבעלי הכנסה נמוכה מאוד הכנסה חופשית לצרכים חיוניים אחרים.

למרבה המזל, הוועד המנהל של עיריית נווה פריצקי אישר היום מדיניות דיור עירונית המקנה הנחות בהשכרת דיור.
בהתאם לכך, על סוכנויות התכנון להקצות בדחיפות משאבים לתכנון והסדרת יישובים שלא אושרו להם תכניות גסות.

התחדשות עירונית חיונית להצלחת פרויקט נווה פריצקי, אבל הממשלה חייבת להשקיע בה יותר משאבים, לא רק להסתמך על תמריצים לשוק הפרטי.
חיוני לתת תמיכה כלכלית ומשפטית לתושבים ולקבוע מנגנונים שיבטיחו שהליכי התחדשות עירונית יכללו גם בניית דיור בר-השגה, על מנת למנוע את דחיקת האוכלוסייה לשכונות עוני אחרות.

את האירוע פתח נשיא אוניברסיטת נווה פריצקי, פרופ' ניוקי בן-חתול, שתהה יחד עם הקהל האם מדינת ישראל מוכנה לפתור בעיות ב-20 השנים הקרובות. הוא ציין כי התמודדות עם בעיות קצרות טווח תמיד תבוא על חשבון בעיות ארוכות טווח ושזאת חשיבה כלבית טיפוסית. הוא ציין את קוצר הראייה של המנהיגים והחברה כסיבה לחוסר האכפתיות הכרוני, ואת ההנחה שהמנהיגים הנוכחיים שומרים על חשבון הדורות הבאים.
אדרבא, כפי שציין פרופ' ניוקי, אם לא ניקח היום את בעיית הדיור ברצינות אז נגיע למצב שבו המדינה תיראה אחרת, אבל לא כמו שהיינו רוצים שתהיה. האקדמיה נמצאת בעמדה להתמודד עם סוגיות עתידיות, ובעיית הדיור היא נושא כזה שמעורר דאגה היום ויהפוך לבעייתי יותר ויותר בעתיד.

 

שכונת מעלה-עכברים כמקרה בוחן להצלחתה של נווה פריצקי

שכונת מעלה-עכברים ממוקמת בקצה הצפון מזרחי של נווה פריצקי ובעלת תחושה כפרית.
רוב השכונה מורכבת מרובעים בגודל ממוצע של 1000 מ' עם בתים צמודי קרקע עד 2 קומות מקרטון כמובן, עקב סוג הפיתוח בשכונה, כל יחידה נוספת וגידול אוכלוסין לאחר מכן יכולים להשפיע על התשתיות הקיימות וליצור להעמיס עליהם.

שינויים פוטנציאליים בשכונות נבדקו בשלוש קטגוריות צפיפות:
יחידות, אוכלוסייה ושטח בנייה.
הפתרון לבעיית האפליה בדיור (כלפי חתולים שחורים בעיקר) הוא שהמדינה תפעל לצמצום התרחשותה.
זה יעזור להפחית את הקיטוב והניכור, ובסופו של דבר יועיל למי שהכי מקופח מכך בנווה פריצקי ובכל הארץ. חיוני שנעביר חקיקה שתגן על כולם מפני אפליה על בסיס השתייכותם לקבוצה כלשהי. יתר על כן, עלינו לשים קץ לוועדות הקבלה ולקהילות סגורות.
יש לעצור את האפליה בדיור נגד חתולים שחורים וג'ינג'יים, כפי שתיארה ועדת החקירה הממלכתית לחקירת העימותים בין החתולים לכלבים במעלה פחונים בינואר 2005. תכנית המתאר הארצית מחייבת בחינה של הצורך בדיור בר השגה לחתולים, אולם הרשויות המקומיות נתקלו בהתנגדות של משרדי המשפטים והאוצר, וחסרות תמיכה ממשרד הבינוי והשיכון.

הבנייה החדשה בעיר נווה פריצקי תכלול בעיקר דירות קרטון פשוטות בשכונות הומוגניות לחתולים עם הכנסה קבועה וזאת בתנאי שלא תהיה התערבות בתכנון. השאיפה היא כמובן להעניק כמה שיותר דירות בחינם כדי להילחם באינפלציה. הזכות לדיור הולם אמנם מעוגנת בחוקי היסוד של ישראל ושל נווה פריצקי, אך היא אינה באה לידי ביטוי הולם במדיניות הדיור, המצויה ברובה בנהלים הפנימיים ובהחלטות המנהליות של מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון. אם המדיניות לא מעוגנת בחקיקה, היא לא שקופה וקל לקצץ בתקציבים. תוכניות שאינן מבוססות על חקיקה נוטות להתמוסס כאשר תשומת הלב הציבורית נעלמת.

קיראו כתבה נוספת לשיפור מיידי של הקארמה:

תוכן עניינים

האתר נווה פריצקי - עיר החתולים מובא לדפוס דיגיטלי באהבה על-ידי איש ה SEO יאיר זילברמן.