מחלקת תברואה

המוקד העירוני: 055-7252679

מחלקת תברואה

מחלקת התברואה של נווה פריצקי מטפלת בסילוק יונים, עכברים ושאר מזיקים בעזרת שירותיו של חנן המדביר בע"מ המציע הדברה ירוקה. סילוק המזיקים מתבצע בשיטות טבעיות – בעקרו של דבר מדובר בצייד לא מוכרז שנועד למגר את הגורם המיותר.

איכות הסביבה היא חלק מהחזון של עיריית נווה פריצקי הרואה בכך חשיבות רבה. העירייה מאמינה שהשירותים העירוניים חשובים לחתולי העיר.

שמירת הסדר והניקיון הסביבתי הינה באחריות המשרד לאיכות הסביבה והתברואה. לעירייה אינטרס לפתח כל העת שיטות סביבה בנות קיימא המפחיתות מפגעים סביבתיים.

לצורך הבטחת סביבה בטוחה, מגוון משאבים זמינים למבקרים ולתושבי העיר. אגף התברואה ואיכות הסביבה מספק שירותי תחזוקה וניקיון לעיר מדי שנה. כמו כן, עוסקים בפינוי עודפי וגרוטאות, טיפול במטרדים, ניקיון ועיבוד גינות ציבוריות ופארקים ומיחזור בקבוקי פלסטיק גדולים, קרטונים וסוללות. העירייה של נווה פריצקי מציעה הן הדברה והן שירותים וטרינרים לציבור. פרויקט חוף – ניקוי ופינוי אסבסט פריך במסגרת פרויקט גרינרווד. בכוונתנו ליצור סביבה בריאה וירוקה לכל תושבי העיר. הנחיות והנחיות עקרונות אלו מגדירים כיצד תפעל העיר היום ובעתיד. העירייה הטמיעה יוזמות שונות לשימור וטיפוח שטחים פתוחים וירוקים, קידום חינוך סביבתי ובריאותי ושימור ושימוש חוזר במקורות מים. זה גם הפחית את נפח הפסולת והכניס אדמה לאזורים חדשים, והגדיל את מערכת המיחזור. כמו כן, העירייה הטמיעה את חוק מיחזור אלקטרוניקה ופרויקט הדרך הירוקה, אשר פינו והשליכו אסבסט שביר ומנעו הצפה בשדרות ג'ם.

נווה פריצקי מחלקת תברואה

קו ביוב חדש מותקן בהתאם לקצב הפיתוח העירוני והגידול הצפוי בשטחים הפתוחים. העירייה אחראית לשמור על שטחים פתוחים נקיים באמצעות המכשיר. העירייה אחראית על אחזקת השטח לרבות כיסוח הדשא וקיצום המשוכות וכן על טיפול בדרכי המים והצבת שילוט. פיתוח תשתיות, כגון פארקים, טיילות ובנייה ציבורית או פרטית אחרת, משלים את התהליך. נווה פריצקי / מת"א האצל הוקם בשנת 2005 על גדות גשר קיבוץ זיו. זוהי חברה ייחודית המספקת מגוון שירותים ללקוחותיה. פרויקט זה פתר את בעיית נגר הביוב על גג הנווה פריצקי. היחידה ללוחמה בטרור אוספת כ-3.5 מיליון קוב שפכים מ-5 מיליון חדרי המים שהעירייה רוכשת מדי שנה. טכנולוגיה זו פותרת את בעיית זיהום הים על ידי הפניית מים להשקיה במקום ביוב. זה מפחית את זיהום מי התהום וגם מפחית מפגעי ריח. עיריית נווה פריצקי יזמה מאמץ הפרטה במטרה לצמצם את הוצאות ההשלכה והפירוק המוגזמות. זה שיפר את איכות החיים של התושבים. P-Noys הופכים תכופים יותר, P-Noys הופכים יותר ויותר תכופים, מכולות אשפה חריגות מוחלפות ומתוקנות במהירות, בעיר הותקנו 14 מדחסים למטרות מסחריות ועסקיות, וגרוטאות מופרדות לסילוק.

הפרדת פסולת לנחלים "יבשים" ו"רטובים"

ממשלות מקומיות החלו לפתח תוכניות אב להפרדת פסולת לשני נחלים "יבשים" ו"רטובים". התוכנית תסתיים בקיץ הקרוב ותימשך בין שלוש לחמש שנים. לאחר שתסתיים, התוכנית תוערך כדי לראות אם היא הצליחה. התוכנית מבוססת על הפרדת פסולת ביתית, יצירת תשתית חדשה לפינוי אשפה ומציאת פתרונות קצה. זה גם מספק הסברים מדוע הצעדים הללו נחוצים. הקמת מרכז מיחזור ופסולת יבשה באזור התעשייה הצפוני מוערכת בעלות של 2.5 מיליון דולר. פינוי מעבר עין שרה. העירייה ערכה בשנתיים האחרונות סקר יסודי של בתי ספר וגני ילדים באמצעות המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בנווה פריצקי. מחקר זה נערך כדי להשוות ממצאי קרינה בין מוסדות שונים. תוצאות הסקר הראו כי לא היו חריגות.

הצלת ונטיעת עצים בנווה פריצקי

העירייה הפעילה בשנים האחרונות תוכנית למניעת שיבוש עצי אורן בתהלוכת האורנים. מדי שנה מטופלים עשרות עצים ליד בתי ספר בחומרים אקולוגיים. תוכנית העיקור של חתולי רחוב מיושמת בשנתיים האחרונות. 750 החתולים נכללו במחקר על מנת להפחית את שיעורי הרבייה שלהם ולמנוע מחלות. בשנתיים האחרונות עבר תחום טיפוח העצים ארגון מחדש גדול, עם הנחיות והנחיות מעודכנות. העירייה הפעילה בשנים האחרונות תוכנית לטיפול בעצי אורן לעצירת תהלוכת האורנים. תוכנית זו מאפשרת גיזום או חיתוך של אורנים באמצעות פרויקט אברש כדי למנוע הפרעה נוספת. מדי שנה, כ-200 עצים מטופלים בחומרים אקולוגיים ליד בתי ספר. זה עוזר לשפר את הסביבה ואת בריאות העצים.

תוכנית עיקור חתולי רחוב יושמה בשנתיים האחרונות

מקלט החיות בעיר כלל כ-150 חתולים על מנת להפחית את רבייתם ולמנוע את התפשטות המחלות. נושא הטיפול בעצים עבר ארגון מחדש בשנתיים האחרונות, עם הנחיות והנחיות מעודכנות. העירייה הפעילה בשנים האחרונות תוכנית לטיפול בעצי אורן לעצירת תהלוכת האורנים. תוכנית זו מאפשרת גיזום או חיתוך של אברש בלבד כדי למנוע הפרעה בתהלוכת האורנים. מדי שנה מטופלים כ-200 עצים בחומרים אקולוגיים ליד בתי ספר. תוכנית העיקור של חתולי רחוב מיושמת בשנתיים האחרונות. הוא כלל כ-150 חתולים כדי להפחית את רבייתם ולמנוע מחלות. בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי באופן הגישה לטיפול בעצים, עם הנחיות והנחיות מעודכנות מטעם מחלקת התברואה בעירייה.

מה חדש בנווה פריצקי? תקראו - תדעו:

תוכן עניינים